Steelform utvecklar beslag och spanjoletter med tillbehör till främst fönster- och dörrindustrin.
Steelforms verksamhet bygger på framgångsrik produktutveckling och innovationskraft.
Produkterna är anpassade för automatiserad tillverkning vid produktionsenheten i Lammhult.
Sedan starten har vi producerat och sålt beslag till flera av nordens största fönstertillverkare.

Steelform grundades 1989 och vi är för närvarande 20 anställda. Sedan 2007 är Steelform AB en del av Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2019 omsatte Inwido AB ungefär 6,6 miljarder kronor med en Op EBITA marginal på 9,7%. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. För mer information om Inwido AB, besök www.inwido.com