Steelform utvecklar beslag och spanjoletter med tillbehör till främst fönster- och dörrindustrin.
Steelforms verksamhet bygger på framgångsrik produktutveckling och innovationskraft.
Produkterna är anpassade för automatiserad tillverkning vid produktionsenheten i Lammhult.
Sedan starten har vi producerat och sålt beslag till flera av nordens största fönstertillverkare.

Steelform grundades 1989 och har 18 anställda. Steelform är sedan 2007 en del av börsnoterade Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido 6,7 miljarder kronor. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Norge, Irland, Polen, Estland, Rumänien, Litauen och Tyskland.