Steelform utvecklar beslag och spanjoletter med tillbehör till främst fönster- och dörrindustrin.

Steelforms verksamhet bygger på framgångsrik produktutveckling och innovationskraft.

Produkterna är anpassade för automatiserad tillverkning vid produktionsenheten i Lammhult.

Sedan starten har vi producerat och sålt beslag till flera av Nordens största fönstertillverkare.

Steelform grundades 1989 och vi är för närvarande 17 anställda. Sedan 2007 har Steelform varit en del av Inwido. Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv.

Inwido består av 34 affärsenheter med cirka 4 700 anställda i tolv länder. 2023 omsatte koncernen 9 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 11,4 procent. Inwido är sedan 2014 noterat på Nasdaq Stockholm.

Följ Inwidos resa på LinkedIn och inwido.com