Steelform utvecklar beslag och spanjoletter med tillbehör till främst fönster- och dörrindustrin.

Steelforms verksamhet bygger på framgångsrik produktutveckling och innovationskraft.

Produkterna är anpassade för automatiserad tillverkning vid produktionsenheten i Lammhult.

Sedan starten har vi producerat och sålt beslag till flera av Nordens största fönstertillverkare.

Steelform grundades 1989 och vi är för närvarande 25 anställda. Sedan 2007 har Steelform varit en del av Inwido. Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv.

Inwido består av 32 affärsenheter med cirka 4 900 anställda i elva länder. 2022 omsatte koncernen 9,5 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 11,4 procent. Inwido har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Följ Inwidos resa på LinkedIn och inwido.com