Produktinformation

Steelform utvecklar beslag och spanjoletter med tillbehör för främst utåtgående fönster. Sedan starten 1989 har vi utvecklat, producerat och sålt miljontals av våra produkter till Nordens större fönstertillverkare. Vi gör det gärna i ett samarbete med vår kund.

Vår verksamhet bygger på rätt automationsgrad med hög kvalité- och leveransprecision samt servicegrad – kunden i fokus
Steelform står för innovationskraft med bra och enkla lösningar men främst högt säkerhetstänk. Produkterna finns i varianter som passar de flesta fönstertillverkare för trä-, trä/aluminium- eller plastfönster.

CAD-ritning

Beslag

Våra beslagsserier är för utåtgående vändbara fönster s.k. vridfönster. Varje beslagsstorlek passar för ett stort intervall av fönsterhöjder. Beslagsserierna klarar fönsterhöjder från M4 till M18 med endast sex olika storlekar på beslagen. Vår enklare beslagsserie klarar bågvikter upp till 60 kg men vi har ytterligare beslagsserier som klarar upp till 80 kg.

Beslag T2/T3                        Upp till 60 kg
Beslag E3                               Upp till 80 kg                        (Kundunik)

Balanserad gång

Våra beslags system är utvecklade med geometrisk noggrannhet som tillåter fönsterbågen att öppnas, stängas och vändas runt på ett följsamt och balanserat sätt i glidskenor och kring sin vridaxel. Vridaxeln rör sig efter en horisontell linje vilket tillför fönstret en s.k. självbalans vid ca 90°. Lika lätt blir det att föra fönstret i till ett putsläge eller att stänga.

Balanserad gång

Enkel montering

För att underlätta positionering vid montering samt ge ett bra karmstöd har beslagens karmplattan utformats så att de fälls in i en motsvarande urfräsning i karmen. Nedre kanten på karmplattan har alltid ett bra stöd vid korrekt urfräsning.

Detta säkerställer att beslagen, under hela fönstrets livslängd, inte tappar sin position nedåt även om bågens vikt och vädrets inverkan belastar denna infästning.

För att underlätta ett enkelt och snabbt monteringsförfarande mellan fönsterbeslagen och bågen har vi konstruerat Mittbeslagen med en Starlock låsbricka. Låsbrickan säkerhetsställer att beslagens svängtapp låses och sitter säkert monterat

Mittbeslag T3

Enkel manövrering och säkerhet

Tillsammans med vårt slutbeslag ger spanjoletterna användaren en distinkt och säker känsla när man öppnar eller låser ett fönster. Rullen i slutbeslaget gör att spanjolettens låskolv löper smidig och lätt samt hjälper till att dra in fönsterbågen mot karmen och dess tätningslister för ett tätt fönster. Slutbeslagen finns i flera varianter beroende på karmutförande.

Stångstyrningen ser till att spanjolettstängerna med låskolv träffar rullen i slutbeslaget samt fungerar som ett förstärkt inbrottsskydd och hörnförstärkning. Stångstyrningen finns i flera olika varianter.
Toppbeslagen har inte bara funktionen av att styra fönsterbågen i karmarnas glidskenor på ett precist och komfortabelt sätt. Toppbeslaget är en säkerhetshetsdetalj som säkrar fönsterbågens position i karmen. Toppbeslagen finns i flera varianter beroende på om man önskar extra inbrottsförstärkning eller ej. Vid val av toppbeslag med extra förstärkning mot inbrott får man en låsning/säkring i alla fyra hörnen av ett fönster tillsammans med vår spanjolett.

För att hindra att olyckor sker i samband med putsning av fönstret eller att någon kan ramla ut när ett fönster öppnas, är beslagen försedda med en utfallssäkring. Utfallssäkringen hindrar fönstret att öppnas upp direkt till ett fullt öppet läge utan stannar i ett hindrande läge, även ett s.k. vädringsläge. Utfallssäkringen fungerar samtidigt i ett omvänt förhållande när fönstret vänts runt för att tryggt och säkert putsas. Vid stängning av fönstret och när man åter passerar vädringsläget går utfallssäkringen in och spärrar med ett klick.
Alla våra vrid-beslag är försedda med denna funktion för ett trygg och säkert användande.

För att förhindra fönstret från att blåsa igen i ett vädringsläge kan beslagen kompletteras med en vädringsspärr som man aktiverar när man vill hålla en fast vädringsposition.

Spanjolett

Våra spanjoletter är sinnrikt utvecklade med få ingående komponenter utan avkall på varken funktion eller säkerhet. Flera delar är förstärkta eller härdade för att skydda mot inbrott eller annan påverkan. Spanjoletterna har en inbyggd hämmande/låsande funktion som i ett stängt läge försvårar ytterligare vid ett inbrottsförsök. Låshusets storlek är ett av de mindre på marknaden. Detta ger våra kunder möjlighet att montera spanjoletten i smala bågprofiler för större glasyta. Trots storleken på låshuset har vi inte gjort avkall på låskolvarnas slaglängd. Slaglängden är ca 38mm för ett säkert låst läge med en behaglig handtagsvinkel på ca 68 grader vid ett öppet handtagsläge.

Spanjoletterna tillverkas i Modulmått eller kundspecifika längder från M4 till M30.

Toppbeslag

Toppbeslag
Toppbeslag T1

Slutbeslag

Slutbeslag T3
Slutbeslag T3

Stångstyrning

Glidskena

Glidskena
Glidskena T2