Steelform utvecklar beslag och spanjoletter med tillbehör till främst fönster- och dörrindustrin.

Steelforms verksamhet bygger på framgångsrik produktutveckling och innovationskraft.

Produkterna är anpassade för automatiserad tillverkning vid produktionsenheten i Lammhult.

Sedan starten 1989 har vi producerat och sålt beslag till flera av nordens största fönstertillverkare

(Verksamheten omsatte 2016 drygt 36 miljoner SEK samt antalet anställda ca 25 anställda).